Страница 1 из 1

Семинар Ултра лайт - Ведет Шай Малька

Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29-06-2010 18:24
Parparon
הנכם מוזמנים לסמינר אולטרהלייט
שמטרתו הגברת מודעות של דייג אולטרהלייט ימי
התכנים שניתמקד בהם :
צילום מתחת למיים קריאת שטח
חסיפת נקודות חדשות
סוגי דגים בסביבת העבודה
בחירת דמוי וצבע
התנהלות נכונה בסביבת העבודה
ועוד..
מידע נוסף באתר שלי
http://www.hookset.co.il/ultra.shtml
אשמח לראותכם
שי מלכה
HOOKSET