;

תחרות קצרה בדיג ספורטיבי של קרפיון "סגירת העונה 2022-2021", 23.02.2022-26.02.2022

הכול על תחרויות מאורגנות על ידי מועדון ישראפיש

Модератор: vova fainerman

תחרות קצרה בדיג ספורטיבי של קרפיון "סגירת העונה 2022-2021", 23.02.2022-26.02.2022

Непрочитанное сообщение aviton » 12-08-2021 09:50

תחרות קצרה בדיג ספורטיבי של קרפיון "סגירת העונה 2022-2021", 26.02.2022-23.02.2022


  * כללי
  *אורך התחרות תהיינה לא פחות מ-72 שעות.
  *דמי ההרשמה לכל קבוצה 900 ש"ח, דמי ההרשמה מיועדים לתשלום השופטים, מימון הפרסים, הוצאות ניהול.
  *30% (270 ש"ח) מדמי ההרשמה מחויבים הקבוצות לשלם או במזומן או דרך PAYPAL/PAYBOX/BIT או העברה בנקאית על חשבון העמותה. אך לא יאוחר מ24.01.2022. קבוצה אשר לא שילמה את המקדמה לא תינתן לה האפשרות להשתתף בתחרות או יוטל קנס בגובה 10% מדמי ההרשמה (60 ש"ח). קבוצה אשר לא שילמה את דמיי ההשתתפות לא תינתן לה האפשרות לגשת להגרלת הסקטורים (מלבד מקרים מיוחדים אשר ניתן להם אישור על ידי ההנהלה לתשלום בתחרות עצמה).
  *ההרשמה לתחרות תיסגר כשבועיים לפני מועד התחרות או בהרשמה המקסימלית של מספר הקבוצות (25) קבוצות אשר נרשמו לאחר המועד תירשמנה ברשימת ההמתנה ותינתן להם האפשרות להשתתפות רק במקרה שקבוצה אחרת ביטלה את השתתפותה.
  *התחרות תתקיים רק במקרה של השתתפות לא פחות מ 10 קבוצות..
  *כל קבוצה חייבת שיהיה ברשותה מאט (מזרון מיוחד לדגים)!!!
  *כל קבוצה חייבת שיהיה ברשותה מינימום של 6 שקים לשמירת הדגים.
  *הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לאסור השתתפות של כל קבוצה או ספורטאי בודד ללא כל הסבר!
  *התחרות נערכת במקצה אחד ולאורך לא פחות מ-40 שעות.
  *חל איסור מוחלטת על אימון של הקבוצות בחופים אשר יכללו בתחרות כ 7 ימים לפני תחילת התחרות.
  *כל הקבוצות חייבות לאשר את השתתפותם לא יאוחר משבוע אחד לפני התחרות את האישור ניתן לבצע בפורום בטל 0545604822 או באימייל israfish@gmail.com (בשורת הנושא יש לציין CARP CUP 2022)
  *קבוצה אשר לא תגיע בזמן להגרלה וללא סיבה מוצדקת תודח מהתחרות ולא תורשה להשתתף בתחרות . רק במקרים מיוחדים קבוצה שאיחרה והודיע על כך למארגנים והציגה סיבה מוצדקת יותר לה להשתתף והגרלה תתבצע על ידי צוות השופטים. וגם במקרה כזה הקבוצה חייבת להגיע לא יאוחר מ24 שעות לאחר תחילת התחרות אחרת הקבוצה תודח.
  *כל הסכומים אשר שילמה הקבוצה לא יוחזרו במקרה של ביטול!
  * תאריכי התחרות הם: 26.02.2022-24.02.2022 .
  *קבוצה
    --כל קבוצה יכולה להכיל בתוכה  2 ספורטאים בלבד.
    -- קבוצה אשר בזמן זינוק התחרות לא תהיינה בהרכב מלא (פחות מ 2 ספורטאים) לא תוכל להתחיל בדייג אך כן תוכל להתחיל בפיזור הפידור.
    -- כל קבוצה רשאית לבצעה חילוף אחד לאורך כל התחרות. וכל חילוף יהיה סופי עד סיומה של התחרות.
  *חופים
    -- החופים הנבחרים לתחרות חייבים להיות בעלי תנאיי דייג יחסית שווים, סקטורים יהיו חמיקתה אחת חוץ מהפרדה מסקטור שכן.
    --אורכו של הסקטור לי יהיה קטן מ-20 מטר.
    --מקום הדייג לא יהבה שום סכנה לא לספורטאים ולא לצופים.
    --במרחק סביר מכל סקטור דייג חייב להימצא ארכה עזרה ראשונה מלאה.
  *ההגרלה.
    --ההגרלה תארח על ידי שיטת הלוטו בהשגחת המארגנים ובנוכחות הקבוצות.
    --ההגרלה תארח ב 2 שלבים. השלב הראשון ובהשתתפותו של אחד השופטים יוציא את מספר הקבוצה ולאחר מכן קפטן הקבוצה ימשוך מספר סקטור. מספר הסקטור הוא סופי ואינו ניתן לשינוי. לאחר מכן קפטן הקבוצה ימשוך את מספר הקבוצה הבאה בתור.
    --במקרה שאחת הקבוצות אינה יכולה להגיע בזמן של תחילת ההגרלה ויש לה סיבה מוצדקת לכך, יכולה הקבוצה להעביר את רשותה להגרלה לאחד מצוות השיפוט.
    --ההגרלה תארך ביום רביעי  ה 22.02.2022 בשעה 20:00.
    --לאחר סיום ההגרלה כל הקבוצות רשאיות להגיע לסקטור שלהן ולהתחיל בהקמת המחנה לקראת תחילת התחרות.
    --לאחר ההגעה לסקטור הקבוצה רשאית להתחיל בהכנות הקמת האוהלים הכנת הפידור. עד תחילת התחרות כל הקשור בדייג עצמו אסור בהכלת!!!
  * שיפוט.
    --בכל אזור דייג חייבים להיות לא פחות מ2 שופטים.
    --חבר השופטים יהיה מורכב מחברי מועדון ועוזריהם אשר הוסמכו לכך.
    --יושב ראש התחרות אנדריי מזלין
    --השופט הראשי אלכסנדר ז'ירניקוב
    --כל השופטים חייבים להכיר את כל החוקים ואת כל נהלי התחרות וכמו כן לשלוט בכל מה שקשור בדייג קרפיונים.
    --השקילות של הדגים יהיו רק על ידי צוות השופטים בנוכחות של אחד מחברי הקבוצה. במהלך השקילה חייבים השופטים להציע לאחד מחברי הקבוצה השכנה להשגיח על התוצאות. במקרה של סירוב לא תתקבלנה כל ערעור על התוצאות הסופיות של התחרות.
    --על כל משתתפי התחרות חלה חובה לדעת את כל מספרי הטלפון של חבר השופטים.
    --מחויבות השופטים.
     ---על השופטים להשגיח על כל חברי הקבוצות.
     ---יש לרשום בפרוטוקול כל משקלי הדגים.
     ---לדווח לשופט הראשי על כל הערה ועל כל הפרה של חוקי התחרות.
     ---ליישם את כל ההגבלות והקנסות לפי חוקי התחרות.
  *מעבר השופטים בין הסקטורים יהיה פעמים ביום בשעה 09:00ו 17:00 .
  *דו"ח מצב השקילות יהיה בשעה 14:00 והשני לאחר סיום שקילת ערב.
  *לאחר השעה 20:00 בערב צוות השופטים מסיים את היום עבודה. כל הדגים אשר נתפסו לאחר השקילה האחרונה חייבים להימצא בשקים במים עד להגעת השופטים למחרת. קריא לשופטים לסקטור לאחר 00:02 תהיינה רק במקרים מיוחדים. במקרה של קריאת שווא הקבוצה עלולה להיקנס ב 5.1 ק"ג. במקרה והקבוצה רוצה לעשות חילופים של אחד הספורטאים היא רשאית לעשות זאת רק בין השעות 8 בבוקר ועד 20:00 בערב. אין חילופים בשעות הלילה.
  *ישנו איסור מוחלט על צוות השופטים לכנס לכל ויכוח עם הקבוצה. במקרה והשופט רואה הפרת חוקים, השופט רושם זאת בפרוטוקול ומדווח על כך לקבוצה. במקרה של העלבת שופט יש לרשום זאת בפרוטוקול והקבוצה תקנס ב 5% או 5 ק"ג הגבוה מבין השתיים. כל ערעור יהיה מוגש לשופט הראשי בכתב.
  *צוות השופטים ראשיים לבצע סיורי לילה ולבקש מכל קבוצה להוציא את הריג מהמים לצורך בדיקה. במקרה של סירוב הוצאת הריג הקבוצה מודחת מהתחרות.
  *לאחר סיום השקילה על כל שופט ואני אחד מחברי הקבוצה חייב לחתום על הפרוטוקול וחתימתו מאשרת את תקינות השקילה.
  *חל איסור מוחלט על קבוצות שכנות להתערב במהלך התקין של השקילה ולגעת בכל הציוד של השופטים. הקבוצות אשר עוברים על החוקים יהיו נתונות לסנקציות.
  * מהלך הדייג
    --סוגי הדגים אשר יכללו בשקילה יהיו כל סוגי הקרפיון והאמורים. רק דגים במשקל של 1ק"ג ומעלה ירשמו הפרוטוקול ויכללו בספירת המשקל הכולל. החוק הזה יהיה חייב מוצג לספורטאים לפני ההגרלה. כל הדגים חייבים להישמר חיים עד להגעת צוות השופטים לצורך השקילה.
    --חל איסור מוחלט על החזקת הדגים בתוך סלים ממתכת מכיוון שישנה אפשרות שהדג יפגע.
    --יש אפשרות להחזיק את הדג בסל הרמה אשר ימצא בתוך המים וזה רק במקרה שהשופטים נמצאים בתוך הסקטור. ישנה אפשרות של השכרה של כל הציוד הנדרש לשמירת הדגים במועדון וזאת עם ישנו במלאי.
    --חל איסור על החזקת יותר מ 2 דגים באותו השק ובמקרה שמשקל הדג עולה על 8 ק"ג אין להחזיק בו יותר מ1. המלצה לקבוצות שיהיה ברשותם מד משקל שיהיה ניתן לדעת את משקל הדגים להימנע מהפרת החוקים.
    --על כל צוות לדאוג כיצד היא יכולה לשמור על הדגים בין סיבובי השופטים, במקרה של מזג אוויר סוער כשה לא ניתן לשמור דגים בשקים ליד סקטור. אנחנו מדברים או על עריסות עמוקות עם מים, אמבתיות פלסטיק בנפח של 60 ליטר לפחות, מאגרים מעשה ידי אדם וכן הלאה. במיכל אחד בנפח של 60 ליטר .מותר לשמור לא יותר מ -2 קרפים במשקל של עד 2 ק"ג. במקרה של תפיסת דגים במשקל של יותר מ -7 ק"ג, השופטים באים אוטומטית.
    --הדג אשר מוצא לשקילה עם סימני חבלה אשר קראו ביחס לא הולם, לא תיכלל בשקילה ולפי דעת השופטים תהיינה אפשרות להטלת קנסות.
    --במקרה וכל שקי הקרפיונים תפוסים יש ליצור קשר עם השופטים ולדווח על כך לצורך הגעתם לשקילות. במקרה של חוסר מענה יש ליצור קשר עם השופט הראשי או הסגן שלו.
    --חל איסור על העברת הדגים בידיים. העברת הדגים מהמים למט תהיינה רק עלי ידי שק הקרפיון או הרשת הרמה. שחרור הדגים יתבצע ר"ג מהמט או מש"ק השקילה של השופטים אשר משמש לשקילת הדגים! רצוי להציג לשקילה את הדג אשר נימצא בתוך שק זמן ממושך ביותר ולפי עקרונות הראשון שניתפס הוא הראשון שנישקל.
    --חל איסור על שחרור הדגים במים רדודים ולעשות זאת בצורה רשלנית!!!
    --15 דקות עד סיום התחרות בסקטורים של הקבוצות אשר נלחמות על המקומות הראשונים יהיו משגיחים אשר הוכנו לכך על ידי השופט הראשי.
  * פידור ופיתיון
    --חל איסור על שימוש בפידור מן החיי, בכל מצב שהוא. בביצי דגים, ופיתיונות מתכתיים.
    --הקבוצות רשאיות להכין פידור כמו בישול כל הסוגים של התירס וכ"ו כמו כן אפשר להכין כדורים לפידור לפני תחילת התחרות.
    --הקבוצות רשאיות להשלים פידור במקרה שהו נגמר בכל זמן התחרות.
    --חל איסור הבאת פידור אשר אינו נימצא בתוך שקיות של החברות הידועות בדייג כמו כן כדורי פידור מוכנים או פידור אשר לא בושל כמו שצריך. במקרה של הפרה יש אפשרות של ביטול ההשתתפות.
    --כל הקבוצות רשאיות להשתמש בכל הכלים המכנים לפידור אשר פועלים רק על הכוח הפיזי של הספורטאי.
    --אפשר להשתמש בכל סוגי הקמחיים, תערובות מוכנות, וכל סוגי הנבטים (חומוס, תירס, אפונה, וכו') כמו כן ניתן להשתמש בבוילים, ופלטס אך הם לא יעלו על 40 מ"מ. כל סוגי הנבטים אשר לא אושרו במים ובושלו אסור בהכלת. ניתן להשתמש בנבטים אשר נמצאים מוכנים בתוך קופסות שימורים.
    --חל איסור האכלת הדגים בין השעות 17:00 לבין  08:00  עלי ידי רוגטקה ספומבים וכ"ו בכל שאר הזמן אין בגבלות על האכלה!
    --לאחר סיום התחרות אין להשליך את שיריות הפידור לתוך המים!!!
  *במקרה של הפסקת התחרות בשל, למשל איתני הטבע לא יקוצץ זמן זה מסך כל זמן התחרות במקרה ומתחילת התחרות לא עברו 24 שעות. גשם לא יכול להבות סיבה להפסקת התחרות. במקרה של סכנה כל שהיא על צוות השיפוט לתת הוראה להתרחק ממקלות הדייג למרחק בטיחותי.
  *כל משתתף חייב להכיר את כללי התקנון ולבצע את כל החוקים לפיו. במקרה של הפרות חוזרות ונשנות של התקנון תינתן לשופט הראשי האפשרות לביטול ההשתתפות של כל קבוצה.
  * מותרות ואיסורים
    --איסורים כללים.
    --חל איסור על שימוש בקפיצים כמו כן אסור לצפות את המשקולות בבצק כל שהוא.
    --חל איסור על שימוש של כל חיבור בין השוק לידר לבין והלידקור על ידי אבזמים מתכתיים.
    --חל איסור על שימוש במקלות דייג אשר אורכם עולה על 4.0 מטר.
    --חל איסור על שימוש ברולרים בעלי מאיצים.
    --חל איסור לעבור את גבולות הגזרה של הסקטור.
    --חל איסור על שימוש בחוטי בד השמן כחוט ראשי ועולה על 0.4 מ"מ.
    --דג אשר נטרף ולא נתפס בספה לא יישקל.
    --דייג בעזרת כל סוג אחר מלבד מקלות המיועדות לדייג קרפיונים אסור.
    --חל איסור להאיר על המים על ידי פנסים חזקים או פרוז'קטורים, השימוש באמצעים אלו בתוך המחנה מותר. רק הכנסת הדג לסל הרמה מותרת על יד שימוש בפנס ראש.
    --חל איסור על קיפול ציוד הדייג ועזיבת הסקטור עד סיום התחרות.
    --כל אביזרי דייג אשר מופעלים על ידי לחץ אויר, חשמל וכו' אסורים בהחלט.
    --חל איסור על הטלת המשקולת כאשר הספורטאי עומד על כל דבר שמשמש לגבע כמו סולמות ארגזים וכו''.
    --מותרות.
     ---מותר שימוש באביזרים מכנים ואלקטרונים ווידוי האכילות.
     ---בזמן הדייג יכולים להימצא במים עד 4 מצופי מרקר כמו כן בעלי תאורת לד. מרקרים אלו יכולים להימצא במים כל זמן התחרות אך חייבים להיות מוצאים מהמים בסוף.
     ---אפשר להשתמש בחוט בד רק במקרה וישנו גם שוק לידר באורך של לא פחות מ6 מטר.
     ---הריגים יכולים להיות מושלחים רק על ידי מקלות הדייג.
     ---כל מקל דייג יהיה בעל קרס אחת בלבד (לא משולשים) והפיתיון יהיה על החוט לא על הקרס עצמו.
     ---הלידקור יהיה מחובר לשוק לידר ללא שימוש בכל סוג שהוא של סביבל.
     ---ההטלה מותרת רק מאחורי הראש. הטלות צד אסורות.
     ---ניתן להשתמש במשקולות אחוריים BACK LEAD אך כאשר ישנה בקשה של צוות השופטים להוריד את המשקולת לצורך בדיקת כיוון החוט יש להישמע להוראות.
     ---מותר הכניסה למים לצורך הוצאת הדג והטלות (כניסה למים לצורך ההטלה תהיינה אך ורק אם יוחלט על כך).
     ---במשיכת החוט לאחר ההטלה והנחת המקל על הרוד-פוד וחיבור הסווינגר חייבים הספורטאים לנתק את הזמזם או להנמיך עד המינימום.
     ---לאחר סיום התחרות חייבים הספורטאים לנקות את כל האשפה ולהעלות את כל השקיות לכביש. שקיות האשפה יחולקו על ידי המועדון או הנהלת החופים.
     ---ניתן להתחיל בכפול המאהל לפני סיום התחרות אשר כבר אינו נידרש לדייג(אוהלים, כיסאות, וכו').
     ---פיזור הפידור יעשה אך ורק על ידי מקלות הדייג (ספומב) רוגטקה אשר מופעלת על ידי מתיחת גומי, כף עם ידית ארוכה וכמו כן "קוברה".
  * סקטור והכללים הקשורים אליו.
    --.כל קבוצה יכולה להכין כמות לא מוגבלת של חכות דייג, אך הדייג אמור יתבצע אך ורק על ידי 4 מקלות בלבד.
    --החכות התחליפים לא ימצאו על הרוד-פוד אשר ממנו מתבצע הדייג החכות ימצאו על סטנד נפרד אשר לא יכוון למים.
    --חכות המרקר חייבים להיות ניתנים לזיהוי, אך גם החכות האלו לא ימצאו קרוב לחכות אשר אתם מתבצע הדייג.
    --במקרה ואת הסקטור עוזבים 2 ספורטאים למעל ל30 דקות (במקרה של 3 ספורטאים בקבוצה) או כאשר כל הספורטאים נמצאים במרחק של 60 מטר מגבולות הסקטור כל החכות יומשו מהמים.
    --רק חברי הקבוצה רשאים להשתמש ברשת הרמה.
    --חל איסור על קבלת כל עזרא מכל אדם אשר אינו בקבוצה לכל הקשור בדייג. ורק השופטים הם אלו שיכולים להיכנס לכל סקטור ללא קבלת אישור.
    --הספורטאים רשאים להשתמש בשטח הסקטור לפי דעתם והנוחיות שלהם.
    --בקרבת הסקטורים של קבוצות אחרות חייבים כולם לשמור על השקט ולא לעשות רעש.
    --כל דבר הקשור בדייג (בדיקות מרקר, הטלות, הוצאת הדגים, עבודה עם פידור וכו') יעשו מתוך הסקטור עצמו.
    --סימן תחילת התחרות הראשון מסמן את תחילת התחרות ומתן הזכות להתחיל בתהליך הדייג וכל הכרוך בכך.
    --הסימן השני מסמן על 15 דקות שנשארו עד סיום התחרות.
    --הסימן השלישי מסמן על ביום התחרות. במקרה ועד הסימן השלישי אחת הקבוצות תפסה דג ניתן זמן של 15 דקות להוצאת הדג מהמים והדג יירשם בפרוטוקול.
    -- בזמן התחרות יישארו השופטים או מאחורי הספורטאים או מצדם ובמרחק אשר אינו יפריע לתהליך הדייג אך ניתן ממרחק זה להשגיח על התהליך. שרי הדגים ורשתות ההרמה ימצאו במיקום ומרחק אשר ניתן לצוות השופטים לראות אותם. וכל הדגים חייבים להיות חיים עד הגעת השופטים. אנו ממליצים להצטייד בחוטים ארוכים ולשמור על הדגים במים במרחק בטיחותי מהחוף למניעת פציעתו של הדג.
  * שקילה.
    -- השקילה תהיינה על ידי שופט אחד או קבוצה של שתי שופטים. (תלוי בכמות השופטים ואורכו של החוף). השקילה תהיה פעמיים ביום בשעה 00:09 ו00:71 בשעות היום השופטים ישתדלו לעבור בין הסקטורים לפי יכולתם. בשעות הערב והלילה משעה 00:02 ועד 8:00 המעבר של השופטים יהיה אך ורק לקריאות חירום (סכנה לדגים בגלל גלים גבוהים, נגמרו השקים של הדגים, וביג פיש). הביג פיש יחשב כגדול ביות לפי השקילה האחרונה.
    --השקילה תעשנה אך ורק אם משקל בדוק ובתוך תיק שקילה מיוחד.
    --חל איסור מוחלטת על התערבותו של כל ספורטאי במהלך התקין של השקילה. העונש על סעיף זה הוא כ5 ק"ג.
    --לא יתקבלו כל טענות לגבי עיבוד משקל הדג בזמן הימצאותו בשקי הקרפיונים. במידה והדג לא יגיע למשקל המינימלי לשקילה 1000 גרם, דג זה לא ירשם בפרוטוקול.
    -- כל רישומי השקילה בפרוטוקול חייבים להיות ברורים לקריא גם לשופטים וגם לספורטאים.
    --אף גורם חוץ מהמשתתפים, השופטים והעדים (במקרה הצורך בעדים) לא יוכל להתערב במהלך השקילה. הבדיקה של רישום השקילות תעשנה בסקטור.
    --תיק השקילה יהיה אך ורק של השופטים וישמש לשקילת הדגים כל דג בנפרד! התיק חייב להיות לח וסחות לפני השקילה והמשקל יאופס לפני כל דג. בכל סקטור חייבים התיקים שקילה להיות זהים.
    -- עד להגעת צוות השופטים אין להוציא את שקי הדגים מהמים. הוצאת השקים והעברתם לתוך תיק השקילה תעשנה על ידי אחד הספורטאים של הקבוצה הנשקלת. לאחר סיום השקילה חייבים כל הדגים לחזור לסביבתם הטבעית (האגם) בזהירות מרובה.
    --שקי הדגים יוצאו מהמים אחד אחד.
    --דג אשר לא יתרחק מהחוף במשך 10-15 דקות לא יחשב בשקילה אך אם זאת תינתן לקבוצה הזדמנות שני לשחרור הדג לאחר מנוחתו ושקילתו מחדש. במקרה וגם בניסיון השני הדג אינו יכול לחזור למים תהיינה סנקציות נגד הקבוצה.
    -- בזמן השקילה אחד מחברי הקבוצה (ואחד מחברי הקבוצה השכנה לפי רצונם) חייבים להימצא ליד אזור השקילה ולהשגיח על תקינותה וחתימה על דו"ח השקילה. לא יתקבלו שום התנגדויות על השקילה.
  * חלוקת מקומות.
  *במקרה של שיווין במשקל הדגים בין שתי קבוצות תינתן עדיפות לקבוצה אשר תפסה את הדג הגדול ביותר. במקרה וגם לפי זה יהיה שיווין תינתן עדיפות לקבוצה בא משקל הדגים הממוצע גדול יותר. (משקל הדגים יחולק במספר הדגים הכללי נתפסו על ידי אותה הקבוצה).
  *חישוב המקום בתחרות יחושב על ידי המארגנים ובחכותם של נציגי ישראפיש וכמו כן אחד מצוות השופטים.
  * ברקים
    --במידה ותתחיל סופת ברקים לפני התחרות או בזמן ההכנות חל איסור על המשתתפים הכנות מקלות הדייג ולכן יינתן אות מיוחד. המשך התחרות יקבע על ידי המארגנים ויסתמך על התחזית. אך התחרות לא תקוצרנה בפחות מ 72 שעות.
    --סופת ברקים אשר התחילה מהלך התחרות יינתן אות להפסקת התחרות באופן מיידי ועל כל הדייגים להימצא במקום מבטחים. בחלוף הסופה יינתן אות להמשך התחרות. במתן האות הראשון על כל הדייגים לחזור לסקטורים, האות השני יינתן כ5 דקות לאחר האות הראשון והדייגים ימשיכו בדייג.
  * הרחבת הזכויות של המארגנים.
    --במקרה של דברים בלתי תלויים או מיקרים קיצוניים מארגני התחרות יכולים לבצע שינויים בכללים אלו גם לאחר הסכמתם של מועצת המועדון ולאחר פרסומם. כמו כן רשאי השופט הראשי לקבל החלטות ולבצע שינויים לפי דעתו ולאחר התייעצות אם המארגנים.
    --אספת מועצת המועדון ישראפיש ראשיים להשעות או לא לאפשר השתתפות בתחרות של כל אדם או ארגון אשר פועלים כנגד המועדון המיישרים או האכיפין או אינו אומד בכללי המועדון. או כל אדם אשר גרם לנזק כלכלי למועדון או לאחד מחברי המועדון.
    --כל ההחלטות לגבי אי מתן זכות השתתפות יחויב באספת חברי המועדון (ישנה אפשרות לבצעה הצבעה גם באינטרנט) לא פחות מ52% מכלל חברי המועדון.

פרטים לתשלום מקדמה:
===============
עמותת ישראפיש
42173804
בנק לאומי
סניף נו"ש 882
חיפה
===============
PAYPAL - לציין שם של קבוצה.

BiT/PayBox: 054-5604822

 

-=Ну очень добрый Администратор!=-
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~ :mat:~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Аватара пользователя
aviton
Председатель
Председатель
 
Сообщения: 16666
Возраст: 56
Изображений: 14411
Зарегистрирован: 20-08-2002 19:31
Откуда: Хайфа / Киев



Вверх

Вниз

Re: תחרות קצרה בדיג ספורטיבי של קרפיון "סגירת העונה 2022-2021", 26.02.2022-24.02.2022

Непрочитанное сообщение aviton » 23-01-2022 11:23

 1. "Barracuda" (Suprun Vladimir, Дмитрий шило) Participation confirmed. Fees paid
 2. "Parparon Team" (Poluksht Roman, Irutkin Vladislav) Participation confirmed. Fees paid
 3. "BRADEX" (Oleg Bashkurov, Khursanov Artyom)
 4. "BINGO" (Sholom Alex, Kurbatov Sergey) Participation confirmed. Fees paid
 5. "BIG CARP" (Karaev Oleg, Karaev Oleg Yung) Participation confirmed. Fees paid
 6. "Dream carp" (Boshoer Evgeniy, Mesniankin Dima) Participation confirmed. Fees paid
 7. "Gold fish" (Андрей Косарев, Оксана Косарев)
 8. "NK-Carpfish" (Vasilevskiy Dmitry, Дима Алексеев) Participation confirmed. Fees paid
 9. "First Fish" (Смирнов Александр, ?) Participation confirmed. Fees paid
 10. "Pompi Team" (Pompy Tant, Rus Adrian)
 11. "ASA" (Хохлов Антон, Романченко Андрей) Participation confirmed. Fees paid
  "Бобры" (Андрей Кукулиев, Алексей Махлин)
  "Phoenix Team" (Златкин Вадим, Каганович Юрий)
 12. "Vilsons Team" (Лукманов Владимир, Лукманов Виктор) Participation confirmed. Fees paid
 13. "A.Z Carp pirates" (Sari Abo Zed, Aamer Abo Zed) Participation confirmed. Fees paid
 14. "CarpFishing Time Team" (Игорь Старотиторов, Гремислав(Грима) Блувштейн)
 15. "Leader" (Stepchin Andrey, Lev Andrey) Participation confirmed. Fees paid
 16. "CarpCraft Team" (Fleyshman Andrey, Moskalenko Genadiy) Participation confirmed. Fees paid
 17. "Kinneret Carp Team" (Денис Дорман, Натанель Дорман) Participation confirmed. Fees paid
 18. "Willi Team" (Suciu Viorel, Roby Roth) Participation confirmed. Fees paid
 19. "Royal Carp" (Rawad Ibraheem, Ameer Said Ahmad) Participation confirmed. Fees paid
 20. "Carp Life" (Chalin Andrei, Berezniy Yurii)
 21. "Jet stream" (Brigorenko Nikolay, Alex Uralets)
 22. " КиТ 2" (Лебедев Юрий, Книжников Александр) Participation confirmed. Fees paid
 23. "Осьминожки" (Питецкий Евгений, Усенко Ольга)
 24. "Hermon Team" (Omar Abo Saleh, Naser Shaer)
 25. "Carpusha" (Andrey Tkachenko, Artur Grinov) Participation confirmed. Fees paid


  רשימת המתנה

 26. "Golan Sportfishing" (Aguad Saada, Diana Saada)
 27. "Carp Ro" (Rus Florin, Halici Vasile)
 28. "Carp Magic" (Hadi Abu Zed , Fad Abu Zed)
 29. "ABU TEAR" (Ahmed Abutear, Moataz Dabash)
-=Ну очень добрый Администратор!=-
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~ :mat:~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Аватара пользователя
aviton
Председатель
Председатель
 
Сообщения: 16666
Возраст: 56
Изображений: 14411
Зарегистрирован: 20-08-2002 19:31
Откуда: Хайфа / Киев



Вверх

Вниз

Re: תחרות קצרה בדיג ספורטיבי של קרפיון "סגירת העונה 2022-2021", 23.02.2022-26.02.2022

Непрочитанное сообщение aviton » 25-01-2022 12:21

 1. "Barracuda" (Suprun Vladimir, Дмитрий шило) Participation confirmed. Fees paid
 2. "Parparon Team" (Poluksht Roman, Irutkin Vladislav) Participation confirmed. Fees paid
 3. "BRADEX" (Oleg Bashkurov, Khursanov Artyom) Participation confirmed. Fees paid
 4. "BINGO" (Sholom Alex, Kurbatov Sergey) Participation confirmed. Fees paid
 5. "BIG CARP" (Karaev Oleg, Karaev Oleg Yung) Participation confirmed. Fees paid
 6. "Dream carp" (Boshoer Evgeniy, Mesniankin Dima) Participation confirmed. Fees paid
 7. "Gold fish" (Андрей Косарев, Оксана Косарев) Participation confirmed. Fees paid
 8. "NK-Carpfish" (Vasilevskiy Dmitry, Дима Алексеев) Participation confirmed. Fees paid
 9. "First Fish" (Смирнов Александр, ?) Participation confirmed. Fees paid
 10. "Pompi Team" (Pompy Tant, Rus Adrian) Participation confirmed. Fees paid
 11. "ASA" (Хохлов Антон, Романченко Андрей) Participation confirmed. Fees paid
 12. "Vilsons Team" (Лукманов Владимир, Лукманов Виктор) Participation confirmed. Fees paid
 13. "A.Z Carp pirates" (Sari Abo Zed, Aamer Abo Zed) Participation confirmed. Fees paid
 14. "CarpFishing Time Team" (Игорь Старотиторов, Гремислав(Грима) Блувштейн) Participation confirmed. Fees paid
 15. "Leader" (Stepchin Andrey, Lev Andrey) Participation confirmed. Fees paid
 16. "CarpCraft Team" (Fleyshman Andrey, Moskalenko Genadiy) Participation confirmed. Fees paid
 17. "Kinneret Carp Team" (Денис Дорман, Натанель Дорман) Participation confirmed. Fees paid
 18. "Willi Team" (Suciu Viorel, Roby Roth) Participation confirmed. Fees paid
 19. "Royal Carp" (Rawad Ibraheem, Ameer Said Ahmad) Participation confirmed. Fees paid
 20. "Carp Life" (Chalin Andrei, Berezniy Yurii) Participation confirmed. Fees paid
 21. "Jet stream" (Brigorenko Nikolay, Alex Uralets) Participation confirmed. Fees paid
 22. " КиТ 2" (Лебедев Юрий, Книжников Александр) Participation confirmed. Fees paid
 23. "Осьминожки" (Питецкий Евгений, Усенко Ольга) Participation confirmed. Fees paid
 24. "Hermon Team" (Omar Abo Saleh, Naser Shaer)
 25. "Carpusha" (Andrey Tkachenko, Artur Grinov) Participation confirmed. Fees paid
 26. "Golan Sportfishing" (Aguad Saada, Diana Saada) Participation confirmed. Fees paid
 27. "Carp Ro" (Rus Florin, Halici Vasile)
 28. "Carp Magic" (Hadi Abu Zed , Fad Abu Zed) Participation confirmed. Fees paid
 29. "ABU TEAR" (Ahmed Abutear, Moataz Dabash)
-=Ну очень добрый Администратор!=-
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~ :mat:~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Аватара пользователя
aviton
Председатель
Председатель
 
Сообщения: 16666
Возраст: 56
Изображений: 14411
Зарегистрирован: 20-08-2002 19:31
Откуда: Хайфа / Киев



Вверх

Вниз


Вернуться в תחרויות ארציות ובין לאומיות

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Страница Клуба на FaceBook Канал Клуба на YouTube