תחרות בינלאומית בדיג ספורטיבי של קרפיון "קרפיון הגליל -2018 -2019" 13.01.2019-18.01.2019

הכול על תחרויות מאורגנות על ידי מועדון ישראפיש

Модератор: vova fainerman

תחרות בינלאומית בדיג ספורטיבי של קרפיון "קרפיון הגליל -2018 -2019" 13.01.2019-18.01.2019

Непрочитанное сообщение aviton » 04-11-2018 14:19

תחרות בין לאומית קרפיון הגליל 2018-2019
חוקים!!!
התחרות הבין לאומית קרפיון הגליל נערך על ידי ישראפיש במטרה לקדם דייג קרפיונים ספורטיבי בישראל וכדי לאתר את הקבוצות הדייג החזקות והטובות בישראל.

1 כללי.
1.1 במקרה של מגבלות מקום בתחרות תינתן עדיפות לחברי מועדון ישראפיש יעל שאר הקבוצות אשר נרשמו.
2.1 אורך התחרות תהיינה לא פחות מ-011 שעות.
3.1 דמי ההרשמה לכל קבוצה 0002ש"ח (045$ לקבוצות מחו"ל), דמי ההרשמה מיועדים לתשלום השופטים, מימון הפרסים, הוצאות ניהול.
4.1 03% (006 ש"ח) מדמי ההרשמה מחויבים הקבוצות לשלם או במזומן או דרך laPyaP או העברה בנקאית על חשבון העמותה. אך לא יאוחר משבועיים לפני תחילת התחרות. קבוצה אשר לא שילמה את המקדמה לא תינתן לה האפשרות להשתתף בתחרות או יוטל קנס בגובה 01% מדמי ההרשמה (002 ש"ח). קבוצה אשר לא שילמה את דמיי ההשתתפות לא תינתן לה האפשרות לגשת להגרלת הסקטורים (מלבד מקרים מיוחדים אשר ניתן להם אישור על ידי ההנהלה לתשלום בתחרות עצמה).
5.1 ההרשמה לתחרות תיסגר כשבועיים לפני מועד התחרות או בהרשמה המקסימלית של מספר הקבוצות (82) קבוצות אשר נרשמו לאחר המועד תירשמנה ברשימת ההמתנה ותינתן להם האפשרות להשתתפות רק במקרה שקבוצה אחרת ביטלה את השתתפותה.
6.1 כל קבוצה חייבת שיהיה ברשותה מאט (מזרון מיוחד לדגים)!!!
7.1 כל קבוצה חייבת שיהיה ברשותה מינימום של 6 שקים לשמירת הדגים.
הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לאסור השתתפות של כל קבוצה או ספורטאי בודד ללא כל הסבר!
2 כל קבוצה יכולה להכיל בתוכה בין 2 ל 3 ספורטאים אך אין מספר המשתתפים משפיע על סכום ההרשמה.
1.2 קבוצה אשר בזמן זינוק התחרות לא תהיינה בהרכב מלא (פחות מ 2 ספורטאים) לא תוכל להתחיל בדייג אך כן תוכל להתחיל בפיזור הפידור.
2.2 כל קבוצה רשאית לבצעה חילוף אחד לאורך כל התחרות. וכל חילוף יהיה סופי עד סיומה של התחרות.
3 החופים הנבחרים לתחרות חייבים להיות בעלי תנאיי דייג יחסית שווים, סקטורים יהיו חמיקתה אחת חוץ מהפרדה מסקטור שכן.
1.3 אורכו של הסקטור לי יהיה קטן מ-06 מטר (כולל שטחי ההפרדה בין הסקטורים).
2.3 מקום הדייג לא יהבה שום סכנה לא לספורטאים ולא לצופים.
3.3 במרחק סביר מכל סקטור דייג חייב להימצא ארכה עזרה ראשונה מלאה.
4.3 כל הקבוצות חייבות לאשר את השתתפותם לא יאוחר משבוע אחד לפני התחרות את האישור ניתן לבצע בפורום בטל 2284065450 או באימייל israfish@gmail.com (בשורת הנושא יש לציין eelilaG fo praC)
קבוצה אשר לא תגיע בזמן להגרלה וללא סיבה מוצדקת תודח מהתחרות ולא תורשה להשתתף בתחרות . רק במקרים מיוחדים קבוצה שאיחרה והודיע על כך למארגנים והציגה סיבה מוצדקת יותר לה להשתתף והגרלה תתבצע על ידי צוות השופטים. וגם במקרה כזה הקבוצה חייבת להגיע לא יאוחר מ42 שעות לאחר תחילת התחרות אחרת הקבוצה תודח.
5.3 כל הסכומים אשר שילמה הקבוצה לא יוחזרו במקרה של ביטול!
4 תאריכי התחרות הם: 9102.10.81 - 9102.10.31 .

ההגרלה.
5 ההגרלה תארח על ידי שיטת הלוטו בהשגחת המארגנים ובנוכחות הקבוצות.
ההגרלה תארח ב 2 שלבים. השלב הראשון ובהשתתפותו של אחד השופטים יוציא את מספר הקבוצה ולאחר מכן קפטן הקבוצה ימשוך מספר סקטור. מספר הסקטור הוא סופי ואינו ניתן לשינוי. לאחר מכן קפטן הקבוצה ימשוך את מספר הקבוצה הבאה בתור.
במקרה שאחת הקבוצות אינה יכולה להגיע בזמן של תחילת ההגרלה ויש לה סיבה מוצדקת לכך, יכולה הקבוצה להעביר את רשותה להגרלה לאחד מצוות השיפוט.
ההגרלה תארך ביום שבת ה 00:61 בשעה 9102.10.21.
לאחר סיום ההגרלה כל הקבוצות רשאיות להגיע לסקטור שלהן ולהתחיל בהקמת המחנה לקראת תחילת התחרות.

כללי:
לאחר ההגעה לסקטור הקבוצה רשאית להתחיל בהכנות הקמת האוהלים הכנת הפידור. עד תחילת התחרות כל הקשור בדייג עצמו אסור בהכלת!!!
שיפוט.
6 בכל אזור דייג חייבים להיות לא פחות מ2 שופטים.
חבר השופטים יהיה מורכב מחברי מועדון ועוזריהם אשר הוסמכו לכך.
יושב ראש התחרות אנדריי מזלין
השופט הראשי אלכסנדר ז'ירניקוב
כל השופטים חייבים להכיר את כל החוקים ואת כל נהלי התחרות וכמו כן לשלוט בכל מה שקשור בדייג קרפיונים.
השקילות של הדגים יהיו רק על ידי צוות השופטים בנוכחות של אחד מחברי הקבוצה. במהלך השקילה חייבים השופטים להציע לאחד מחברי הקבוצה השכנה להשגיח על התוצאות. במקרה של סירוב לא תתקבלנה כל ערעור על התוצאות הסופיות של התחרות.
על כל משתתפי התחרות חלה חובה לדעת את כל מספרי הטלפון של חבר השופטים.
מחויבות השופטים.
א על השופטים להשגיח על כל חברי הקבוצות.
ב יש לרשום בפרוטוקול כל משקלי הדגים.
ג לדווח לשופט הראשי על כל הערה ועל כל הפרה של חוקי התחרות.
ד ליישם את כל ההגבלות והקנסות לפי חוקי התחרות.

מעבר השופטים בין הסקטורים יהיה פעמים ביום בשעה 00:09 00:71 .
דו"ח מצב השקילות יהיה בשעה 00:31 והשני לאחר סיום שקילת ערב.
לאחר השעה 20:00 בערב צוות השופטים מסיים את היום עבודה. כל הדגים אשר נתפסו לאחר השקילה האחרונה חייבים להימצא בשקים במים עד להגעת השופטים למחרת. קריא לשופטים לסקטור לאחר 00:02 תהיינה רק במקרים מיוחדים. במקרה של קריאת שווא הקבוצה עלולה להיקנס ב 5.1 ק"ג. במקרה והקבוצה רוצה לעשות חילופים של אחד הספורטאים היא רשאית לעשות זאת רק בין השעות 8 בבוקר ועד 00:02 בערב. אין חילופים בשעות הלילה.
ישנו איסור מוחלט על צוות השופטים לכנס לכל ויכוח עם הקבוצה. במקרה והשופט רואה הפרת חוקים, השופט רושם זאת בפרוטוקול ומדווח על כך לקבוצה. במקרה של העלבת שופט יש לרשום זאת בפרוטוקול והקבוצה תקנס ב 5% או 5 ק"ג הגבוה מבין השתיים. כל ערעור יהיה מוגש לשופט הראשי בכתב.
צוות השופטים ראשיים לבצע סיורי לילה ולבקש מכל קבוצה להוציא את הריג מהמים לצורך בדיקה. במקרה של סירוב הוצאת הריג הקבוצה מודחת מהתחרות.
לאחר סיום השקילה על כל שופט ואני אחד מחברי הקבוצה חייב לחתום על הפרוטוקול וחתימתו מאשרת את תקינות השקילה.
חל איסור מוחלט על קבוצות שכנות להתערב במהלך התקין של השקילה ולגעת בכל הציוד של השופטים. הקבוצות אשר עוברים על החוקים יהיו נתונות לסנקציות.

מהלך הדייג
7. סוגי הדגים אשר יכללו בשקילה יהיו כל סוגי הקרפיון והאמורים. רק דגים במשקל של 5.1 ק"ג ומעלה ירשמו הפרוטוקול ויכללו בספירת המשקל הכולל. החוק הזה יהיה חייב מוצג לספורטאים לפני ההגרלה. כל הדגים חייבים להישמר חיים עד להגעת צוות השופטים לצורך השקילה.
חל איסור מוחלט על החזקת הדגים בתוך סלים ממתכת מכיוון שישנה אפשרות שהדג יפגע.
יש אפשרות להחזיק את הדג בסל הרמה אשר ימצא בתוך המים וזה רק במקרה שהשופטים נמצאים בתוך הסקטור. ישנה אפשרות של השכרה של כל הציוד הנדרש לשמירת הדגים במועדון וזאת עם ישנו במלאי.
חל איסור על החזקת יותר מ 2 דגים באותו השק ובמקרה שמשקל הדג עולה על 8 ק"ג אין להחזיק בו יותר מ1. המלצה לקבוצות שיהיה ברשותם מד משקל שיהיה ניתן לדעת את משקל הדגים להימנע מהפרת החוקים.
הדג אשר מוצא לשקילה עם סימני חבלה אשר קראו ביחס לא הולם, לא תיכלל בשקילה ולפי דעת השופטים תהיינה אפשרות להטלת קנסות.
במקרה וכל שקי הקרפיונים תפוסים יש ליצור קשר עם השופטים ולדווח על כך לצורך הגעתם לשקילות. במקרה של חוסר מענה יש ליצור קשר עם השופט הראשי או הסגן שלו.
חל איסור על העברת הדגים בידיים. העברת הדגים מהמים למט תהיינה רק עלי ידי שק הקרפיון או הרשת הרמה. שחרור הדגים יתבצע ר"ג מהמט או מש"ק השקילה של השופטים אשר משמש לשקילת הדגים! רצוי להציג לשקילה את הדג אשר נימצא בתוך שק זמן ממושך ביותר ולפי עקרונות הראשון שניתפס הוא הראשון שנישקל.
חל איסור על שחרור הדגים במים רדודים ולעשות זאת בצורה רשלנית!!!
51 דקות עד סיום התחרות בסקטורים של הקבוצות אשר נלחמות על המקומות הראשונים יהיו משגיחים אשר הוכנו לכך על ידי השופט הראשי.

פידור ופיתיון
8. חל איסור על שימוש בפידור מן החיי, בכל מצב שהוא. בביצי דגים, ופיתיונות מתכתיים.
הקבוצות רשאיות להכין פידור כמו בישול כל הסוגים של התירס וכ"ו כמו כן אפשר להכין כדורים לפידור לפני תחילת התחרות.
הקבוצות רשאיות להשלים פידור במקרה שהו נגמר בכל זמן התחרות.
חל איסור הבאת פידור אשר אינו נימצא בתוך שקיות של החברות הידועות בדייג כמו כן כדורי פידור מוכנים או פידור אשר לא בושל כמו שצריך. במקרה של הפרה יש אפשרות של ביטול ההשתתפות.
כל הקבוצות רשאיות להשתמש בכל הכלים המכנים לפידור אשר פועלים רק על הכוח הפיזי של הספורטאי.
אפשר להשתמש בכל סוגי הקמחיים, תערובות מוכנות, וכל סוגי הנבטים (חומוס, תירס, אפונה, וכו') כמו כן ניתן להשתמש בבוילים, ופלטס אך הם לא יעלו על 40 מ"מ. כל סוגי הנבטים אשר לא אושרו במים ובושלו אסור בהכלת. ניתן להשתמש בנבטים אשר נמצאים מוכנים בתוך קופסות שימורים.
חל איסור האכלת הדגים בין השעות 00:71 לבין 00:08 עלי ידי רוגטקה ספומבים וכ"ו בכל שאר הזמן אין בגבלות על האכלה!
לאחר סיום התחרות אין להשליך את שיריות הפידור לתוך המים!!!

9. התחרות נערכת במקצה אחד ולאורך לא פחות מ-011 שעות.
במקרה של הפסקת התחרות בשל, למשל איתני הטבע לא יקוצץ זמן זה מסך כל זמן התחרות במקרה ומתחילת התחרות לא עברו 27 שעות. גשם לא יכול להבות סיבה להפסקת התחרות. במקרה של סכנה כל שהיא על צוות השיפוט לתת הוראה להתרחק ממקלות הדייג למרחק בטיחותי.

01. כל משתתף חייב להכיר את כללי התקנון ולבצע את כל החוקים לפיו. במקרה של הפרות חוזרות ונשנות של התקנון תינתן לשופט הראשי האפשרות לביטול ההשתתפות של כל קבוצה.
11. מותרות ואיסורים
1.11 איסורים כללים.
• חל איסור על שימוש בקפיצים כמו כן אסור לצפות את המשקולות בבצק כל שהוא.
• חל איסור על שימוש של כל חיבור בין השוק לידר לבין והלידקור על ידי אבזמים מתכתיים.
• חל איסור על שימוש במקלות דייג אשר אורכם עולה על 0.4 מטר.
• חל איסור על שימוש ברולרים בעלי מאיצים.
• חל איסור לעבור את גבולות הגזרה של הסקטור.
• חל איסור על שימוש בחוטי בד השמן כחוט ראשי ועולה על 0.4 מ"מ.
• דג אשר נטרף ולא נתפס בספה לא יישקל.
• דייג בעזרת כל סוג אחר מלבד מקלות המיועדות לדייג קרפיונים אסור.
• חל איסור להאיר על המים על ידי פנסים חזקים או פרוז'קטורים, השימוש באמצעים אלו בתוך המחנה מותר. רק הכנסת הדג לסל הרמה מותרת על יד שימוש בפנס ראש.
• חל איסור על קיפול ציוד הדייג ועזיבת הסקטור עד סיום התחרות.
• כל אביזרי דייג אשר מופעלים על ידי לחץ אויר, חשמל וכו' אסורים בהחלט.
• חל איסור על הטלת המשקולת כאשר הספורטאי עומד על כל דבר שמשמש לגבע כמו סולמות ארגזים וכו''.
2.11 מותרות.
• מותר שימוש באביזרים מכנים ואלקטרונים ווידוי האכילות.
• בזמן הדייג יכולים להימצא במים עד 4 מצופי מרקר כמו כן בעלי תאורת לד. מרקרים אלו יכולים להימצא במים כל זמן התחרות אך חייבים להיות מוצאים מהמים בסוף.
• אפשר להשתמש בחוט בד רק במקרה וישנו גם שוק לידר באורך של לא פחות מ6 מטר.
• הריגים יכולים להיות מושלחים רק על ידי מקלות הדייג.
• כל מקל דייג יהיה בעל קרס אחת בלבד (לא משולשים) והפיתיון יהיה על החוט לא על הקרס עצמו.
• הלידקור יהיה מחובר לשוק לידר ללא שימוש בכל סוג שהוא של סביבל.
• ההטלה מותרת רק מאחורי הראש. הטלות צד אסורות.
• ניתן להשתמש במשקולות אחוריים dael kcaB אך כאשר ישנה בקשה של צוות השופטים להוריד את המשקולת לצורך בדיקת כיוון החוט יש להישמע להוראות.
• מותר הכניסה למים לצורך הוצאת הדג והטלות (כניסה למים לצורך ההטלה תהיינה אך ורק אם יוחלט על כך).
• במשיכת החוט לאחר ההטלה והנחת המקל על הרוד-פוד וחיבור הסווינגר חייבים הספורטאים לנתק את הזמזם או להנמיך עד המינימום.
• לאחר סיום התחרות חייבים הספורטאים לנקות את כל האשפה ולהעלות את כל השקיות לכביש. שקיות האשפה יחולקו על ידי המועדון או הנהלת החופים.
• ניתן להתחיל בכפול המאהל לפני סיום התחרות אשר כבר אינו נידרש לדייג(אוהלים, כיסאות, וכו').
פיזור הפידור יעשה אך ורק על ידי מקלות הדייג (ספומב) רוגטקה אשר מופעלת על ידי מתיחת גומי, כף עם ידית ארוכה וכמו כן "קוברה".

21. סקטור והכללים הקשורים אליו.
• .כל קבוצה יכולה להכין כמות לא מוגבלת של חכות דייג, אך הדייג אמור יתבצע אך ורק על ידי 4 מקלות בלבד.
• החכות התחליפים לא ימצאו על הרוד-פוד אשר ממנו מתבצע הדייג החכות ימצאו על סטנד נפרד אשר לא יכוון למים.
• חכות המרקר חייבים להיות ניתנים לזיהוי, אך גם החכות האלו לא ימצאו קרוב לחכות אשר אתם מתבצע הדייג.
• במקרה ואת הסקטור עוזבים 2 ספורטאים למעל ל03 דקות (במקרה של 3 ספורטאים בקבוצה) או כאשר כל הספורטאים נמצאים במרחק של 06 מטר מגבולות הסקטור כל החכות יומשו מהמים.
31. רק חברי הקבוצה רשאים להשתמש ברשת הרמה.
41. חל איסור על קבלת כל עזרא מכל אדם אשר אינו בקבוצה לכל הקשור בדייג. ורק השופטים הם אלו שיכולים להיכנס לכל סקטור ללא קבלת אישור.
51. הספורטאים רשאים להשתמש בשטח הסקטור לפי דעתם והנוחיות שלהם.
בקרבת הסקטורים של קבוצות אחרות חייבים כולם לשמור על השקט ולא לעשות רעש.
כל דבר הקשור בדייג (בדיקות מרקר, הטלות, הוצאת הדגים, עבודה עם פידור וכו') יעשו מתוך הסקטור עצמו.
61. סימן תחילת התחרות הראשון מסמן את תחילת התחרות ומתן הזכות להתחיל בתהליך הדייג וכל הכרוך בכך.
הסימן השני מסמן על 51 דקות שנשארו עד סיום התחרות.
הסימן השלישי מסמן על ביום התחרות. במקרה ועד הסימן השלישי אחת הקבוצות תפסה דג ניתן זמן של 51 דקות להוצאת הדג מהמים והדג יירשם בפרוטוקול.
71. בזמן התחרות יישארו השופטים או מאחורי הספורטאים או מצדם ובמרחק אשר אינו יפריע לתהליך הדייג אך ניתן ממרחק זה להשגיח על התהליך. שרי הדגים ורשתות ההרמה ימצאו במיקום ומרחק אשר ניתן לצוות השופטים לראות אותם. וכל הדגים חייבים להיות חיים עד הגעת השופטים. אנו ממליצים להצטייד בחוטים ארוכים ולשמור על הדגים במים במרחק בטיחותי מהחוף למניעת פציעתו של הדג.
שקילה.
81. השקילה תהיינה על ידי שופט אחד או קבוצה של שתי שופטים. (תלוי בכמות השופטים ואורכו של החוף). השקילה תהיה פעמיים ביום בשעה 00:09 ו00:71 בשעות היום השופטים ישתדלו לעבור בין הסקטורים לפי יכולתם. בשעות הערב והלילה משעה 00:02 ועד 8:00 המעבר של השופטים יהיה אך ורק לקריאות חירום (סכנה לדגים בגלל גלים גבוהים, נגמרו השקים של הדגים, וביג פיש). הביג פיש יחשב כגדול ביות לפי השקילה האחרונה.
השקילה תעשנה אך ורק אם משקל בדוק ובתוך תיק שקילה מיוחד.
במקרה והדג במשקל השופטים יראה 0841 הדג יחשב בשקילה וירשם בפרוטוקול.
חל איסור מוחלטת על התערבותו של כל ספורטאי במהלך התקין של השקילה. העונש על סעיף זה הוא כ5 ק"ג.
לא יתקבלו כל טענות לגבי עיבוד משקל הדג בזמן הימצאותו בשקי הקרפיונים. במידה והדג לא יגיע למשקל המינימלי לשקילה 0841 דג זה לא ירשם בפרוטוקול.
91. כל רישומי השקילה בפרוטוקול חייבים להיות ברורים לקריא גם לשופטים וגם לספורטאים.
אף גורם חוץ מהמשתתפים, השופטים והעדים (במקרה הצורך בעדים) לא יוכל להתערב במהלך השקילה. הבדיקה של רישום השקילות תעשנה בסקטור.
תיק השקילה יהיה אך ורק של השופטים וישמש לשקילת הדגים כל דג בנפרד! התיק חייב להיות לח וסחות לפני השקילה והמשקל יאופס לפני כל דג. בכל סקטור חייבים התיקים שקילה להיות זהים.
02. עד להגעת צוות השופטים אין להוציא את שקי הדגים מהמים. הוצאת השקים והעברתם לתוך תיק השקילה תעשנה על ידי אחד הספורטאים של הקבוצה הנשקלת. לאחר סיום השקילה חייבים כל הדגים לחזור לסביבתם הטבעית (האגם) בזהירות מרובה.
שקי הדגים יוצאו מהמים אחד אחד.
דג אשר לא יתרחק מהחוף במשך 51-01 דקות לא יחשב בשקילה אך אם זאת תינתן לקבוצה הזדמנות שני לשחרור הדג לאחר מנוחתו ושקילתו מחדש. במקרה וגם בניסיון השני הדג אינו יכול לחזור למים תהיינה סנקציות נגד הקבוצה.
12. בזמן השקילה אחד מחברי הקבוצה (ואחד מחברי הקבוצה השכנה לפי רצונם) חייבים להימצא ליד אזור השקילה ולהשגיח על תקינותה וחתימה על דו"ח השקילה. לא יתקבלו שום התנגדויות על השקילה.

22. הפרות התקנון והסנקציות.

ראה סעיף " אזהרות והרחקות מהתחרות"
חלוקת מקומות
32. במקרה של שיווין במשקל הדגים בין שתי קבוצות תינתן עדיפות לקבוצה אשר תפסה את הדג הגדול ביותר. במקרה וגם לפי זה יהיה שיווין תינתן עדיפות לקבוצה בא משקל הדגים הממוצע גדול יותר. (משקל הדגים יחולק במספר הדגים הכללי נתפסו על ידי אותה הקבוצה).
42. חישוב המקום בתחרות יחושב על ידי המארגנים ובחכותם של נציגי ישראפיש וכמו כן אחד מצוות השופטים.
52. חל איסור מוחלטת על אימון של הקבוצות בחופים אשר יכללו בתחרות כ 7 ימים לפני תחילת התחרות.
ברקים
62. במקרה ו...
1.62 במידה ותתחיל סופת ברקים לפני התחרות או בזמן ההכנות חל איסור על המשתתפים הכנות מקלות הדייג ולכן יינתן אות מיוחד. המשך התחרות יקבע על ידי המארגנים ויסתמך על התחזית. אך התחרות לא תקוצרנה בפחות מ 27 שעות.
2.62 סופת ברקים אשר התחילה מהלך התחרות יינתן אות להפסקת התחרות באופן מיידי ועל כל הדייגים להימצא במקום מבטחים. בחלוף הסופה יינתן אות להמשך התחרות. במתן האות הראשון על כל הדייגים לחזור לסקטורים, האות השני יינתן כ5 דקות לאחר האות הראשון והדייגים ימשיכו בדייג.
הרחבת הזכויות של המארגנים.
72. במקרה של דברים בלתי תלויים או מיקרים קיצוניים מארגני התחרות יכולים לבצע שינויים בכללים אלו גם לאחר הסכמתם של מועצת המועדון ולאחר פרסומם. כמו כן רשאי השופט הראשי לקבל החלטות ולבצע שינויים לפי דעתו ולאחר התייעצות אם המארגנים.
82. אספת מועצת המועדון ישראפיש ראשיים להשעות או לא לאפשר השתתפות בתחרות של כל אדם או ארגון אשר פועלים כנגד המועדון המיישרים או האכיפין או אינו אומד בכללי המועדון. או כל אדם אשר גרם לנזק כלכלי למועדון או לאחד מחברי המועדון.
כל ההחלטות לגבי אי מתן זכות השתתפות יחויב באספת חברי המועדון (ישנה אפשרות לבצעה הצבעה גם באינטרנט) לא פחות מ52% מכלל חברי המועדון.
  רשיצת הקבוצות


 1. "VILSONS" (Lukmaniv Vkadimir, Lukmanov Victor, Lukmanov Vilmir) ИзображениеИзображение Изображение

 2. "Big Carp" (Zlatkin Vadim, Karaev Oleg) Изображение Изображение

 3. "BOBER- L-FOX" (Pasha Serget, Bellen Eddy, ?) Изображение Изображение

 4. "TORTIKI- OREL&RESHKA" (Yukilis Alex, Inkin Slava) Изображение Изображение

 5. "Pompi Team" (Pompi Tant, Viorel Sucau) Изображение Изображение

 6. "ALPHA CARP" (ALBERT ROTH, ADY RUSU, ROBY ROTH) ИзображениеИзображение Изображение

 7. "Jet Stream" (Brigorenko Nikolay, Pitezkiy Evgeny, Uralets Alex) ИзображениеИзображение Изображение

 8. "BIG FISH PRESTIGE"(Kitaytsev Sergey, Rubin Evgeny, Ageev Arthiom (Russia))ИзображениеИзображениеИзображение

 9. "Golan Sportfishing" (Aguad Saada, Diana Saada) ИзображениеИзображение

 10. "Grizzly team"(Yury Kaganovich, Nikolaev Vladimir (Russia))ИзображениеИзображение

 11. "Perfect" (Lahtionov Valery, Liashenko Stas, Lahtionov Dmitry) ИзображениеИзображение Изображение

 12. "TEAM BY CARP"(Peskov SergeyПесков (Belarus),Khokha Alex (Belarus), Vova Fainerman) Изображение ИзображениеИзображение

 13. "Roby Baits"(Bykov Roman, Dadchenko Denis) ИзображениеИзображение

 14. "BOMB"(Fleishman Andrey, Khaikin Gennady, Skorik Valreiy (Ukraine)) ИзображениеИзображениеИзображение

 15. "LEADER" (Lev Elena, Lev Andrey)Изображение Изображение

 16. "Wild Carp" (Kuzminsky Yuriy, Gorodensky Vladimir, Lebedev Yuriy) ИзображениеИзображение Изображение

 17. "Liverpool LFC" (Allan Blecher, Jonny Blecher) ИзображениеИзображение

 18. "АСА" (Khohlov Anton, Romanchenko Andrey, ?) ИзображениеИзображение Изображение

 19. "Delta" (Mihay Karamidaru, Vasiley Gavrila) ИзображениеИзображение

Аватара пользователя
aviton
Председатель
Председатель
 
Сообщения: 15655
Возраст: 53
Изображений: 10783
Зарегистрирован: 20-08-2002 19:31
Откуда: Хайфа / КиевВверх

Вниз

Вернуться в תחרויות ארציות ובין לאומיות

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Страница Клуба на FaceBook Канал Клуба на YouTube